Zkoušky odborné způsobilosti

Tato stránka obsahuje přehled termínů konání zkoušek odborné způsobilosti na Dopravním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy
podle ustanovení § 8a odst. 4 zákona č111/1994 Sb o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


Jste-li na této stránce poprvé, doporučujeme Vám přečíst si nejprve tyto informace:
Přehled volných termínů zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy formou osobní a nákladní dopravy

Zde níže uvedené termíny zkoušek jsou určeny pouze pro NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVU v kategoriích uvedených v záhlaví. Zkoušky se organizují podle ust. § 8a zákona o silniční dopravě pouze pro občany z Prahy (s trvalým pobytem na území Prahy) a jsou potřebné k prokázání odborné způsobilosti před vydáním koncesní listiny – tedy pro žadatele o koncesi v dopravě.

Zkouška se skládá z testu a případové studie.

Pro každý druh dopravy se odborná způsobilost zkouškou prokazuje zvlášť a v plném předepsaném rozsahu zkoušky. Odbornou způsobilost je možné podle živnostenského zákona prokázat rovněž prostřednictvím odpovědného zástupce, tedy osoby již splňující podmínku odborné způsobilosti.


Datum zkoušky Místo Podat nejpozději do Počet volných míst Přihláška
12.02.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 09.02.20187
12.03.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 09.03.201819
09.04.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 06.04.201820
14.05.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 11.05.201820
11.06.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 08.06.201820
09.07.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 06.07.201820
10.09.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 07.09.201820
08.10.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 05.10.201820
12.11.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 09.11.201820
10.12.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 07.12.201820

Při elektronickém podání přihlášky systém automaticky potvrdí pouze přijetí žádosti. Zda je termín ještě skutečně volný, potvrdí až následně doručená pozvánka s datem zařazení na zkoušku.

Pokud se chcete raději přihlásit písemně, můžete si formulář vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 nebo v informacích ODA - Jungmannova 29, Praha 1. Vyplněné přihlášky lze podat na podatelně Dopravního úřadu (Jungmannova 29, Praha 1) nebo na hlavní podatelně MHMP (Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1), a nebo zasláním poštou na adresu Dopravního úřadu.