Zkoušky odborné způsobilosti

Tato stránka obsahuje přehled termínů konání zkoušek odborné způsobilosti na Dopravním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy
podle ustanovení § 8a odst. 4 zákona č111/1994 Sb o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


Jste-li na této stránce poprvé, doporučujeme Vám přečíst si nejprve tyto informace:
Přehled volných termínů zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy formou osobní a nákladní dopravy

Zde níže uvedené termíny zkoušek jsou určeny pouze pro NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVU v kategoriích uvedených v záhlaví. Zkoušky se organizují podle ust. § 8a zákona o silniční dopravě pouze pro občany z Prahy (s trvalým pobytem na území Prahy) a jsou potřebné k prokázání odborné způsobilosti před vydáním koncesní listiny – tedy pro žadatele o koncesi v dopravě.

Zkouška se skládá z testu a případové studie.

Pro každý druh dopravy se odborná způsobilost zkouškou prokazuje zvlášť a v plném předepsaném rozsahu zkoušky. Odbornou způsobilost je možné podle živnostenského zákona prokázat rovněž prostřednictvím odpovědného zástupce, tedy osoby již splňující podmínku odborné způsobilosti.


Datum zkoušky Místo Podat nejpozději do Počet volných míst Přihláška
12.11.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 08.11.20180
10.12.2018 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 06.12.201817
07.01.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 03.01.201920
04.02.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 31.01.201920
04.03.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 28.02.201920
01.04.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 28.03.201920
06.05.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 02.05.201920
03.06.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 30.05.201920
01.07.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 27.06.201920
02.09.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 29.08.201920
07.10.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 03.10.201920
04.11.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 31.10.201920
02.12.2019 - 8:00 hod. Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, Jungmannova 29 , 110 00 Praha 1 , 1.patro, místnost č.101a 28.11.201920

Při elektronickém podání přihlášky systém automaticky potvrdí pouze přijetí žádosti. Zda je termín ještě skutečně volný, potvrdí až následně doručená pozvánka s datem zařazení na zkoušku.

Pokud se chcete raději přihlásit písemně, můžete si formulář vyzvednout v informačním středisku Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 nebo v informacích ODA - Jungmannova 29, Praha 1. Vyplněné přihlášky lze podat na podatelně Dopravního úřadu (Jungmannova 29, Praha 1) nebo na hlavní podatelně MHMP (Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1), a nebo zasláním poštou na adresu Dopravního úřadu.