Návod k použití elektronické přihlášky ke zkouškám z místopisu hl. m. Prahy

Návod, který právě čtete, popisuje postup při podání elektronické přihlášky ke zkouškám z místopisu hl. m. Prahy na Dopravním úřadu hlavního města Prahy podle ustanovení § 21a odst. 1 zákona č111/1994 Sb o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné informace k prokazování odborné způsobilosti a provádění zkoušek naleznete zde

Postup při podání elektronické přihlášky ke zkouškám z místopisu hl. m. Prahy:

  1. Na stránce se seznamem zkoušek vybrat termín zkoušky v tabulce přehledu volných termínů zkoušek.
  2. Na řádku tabulky s vybraným termínem stisknout tlačítko "Přihlásit se".
  3. Zobrazí se formulář přihlášky, ve kterém je třeba vyplnit požadované údaje. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné, t.j. nejsou-li vyplněny, nelze formulář odeslat k dalšímu zpracování.
  4. Po vyplnění a kontrole zadaných údajů je třeba stisknout tlačítko "Odeslat", které zajistí kontrolu povinných údajů, případně i kontrolu obsahu, a předá zadaná data k dalšímu zpracování. Je-li vše v pořádku, je žádosti přiděleno evidenční číslo podané písemnosti ("PID") a žádost je předána odpovědnému pracovníkovi k vyřízení. Žadatel dostane zpět opis podané žádosti (s přiděleným PID) k případnému tisku a archivaci.
  5. Při správném vyplnění bude žádost zpracována nejpozději příští pracovní den a bude Vám zasláno vyrozumění o kladném/záporném rozhodnutí o přijetí na zkoušku prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně na zadanou adresu.
  6. Pokud při zpracování žádosti dojde k nějakým potížím, bude se Vás snažit odpovědný pracovník kontaktovat. Vyplňte proto raději všechny komunikační údaje, aby zpracování Vaší žádosti mohlo být vyřízeno co nejdříve.