Akademie řemesel Praha - Střední škola technická

Oficiální stránky www.zelenypruh.cz
Email dmatonoha@zelenypruh.cz
Email 2 kpisoftova@zelenypruh.cz
Adresa Zelený pruh 1294 / 52 Praha 4 - Krč
Adresa práv. osoby Zelený pruh 1294 / 52 Praha 4 - Krč
Zřizovatel Hlavní město Praha
Telefon 244007001
Fax 244007000
Jazyk Český

Obory

Seznam oborů není k dispozici