„Nadační fond Prague Film Fund podporuje filmové projekty, jejichž prostřednictvím je Praha prezentována v zahraničí, a přispívá tak k podpoře cestovního ruchu. Například ve snímcích Tout le monde debout a Ein Sommer in Prag má hlavní město výraznou úlohu. Praha zde nepůsobí jen jako kulisa, ale je důležitá i pro samotný děj filmu. Cílem však není jen zvýšení přímých příjmů z turismu, ale i vytvoření řady pracovních míst a zakázek v souvislosti s natáčením,“ uvedl radní Jan Wolf.

První výzvu nadační fond vyhlásil k 1. květnu 2017 a žádosti mohly být podávány do 31. května 2017. Výzva se vztahovala na projekty, ve kterých je Praha zobrazena jako Praha, jsou určeny k zahraniční distribuci v kinech nebo na televizních stanicích a jejichž natáčení započalo v období od 1. ledna 2016 do 30. června 2017. Celkem bylo podáno 18 žádostí.

Při posuzování jednotlivých projektů byla jako hlavní kritéria uplatněna především míra a význam ztvárnění Prahy v audiovizuálním díle a marketingový potenciál takového ztvárnění v kombinaci s rozsahem zahraniční distribuce. Při uplatnění těchto kritérií na nadační příspěvek dosáhla především taková díla, která již měla zajištěnu širší zahraniční distribuci.

„Vybrali jsme projekty, které reprezentují Prahu jako atraktivní město. Pro velký zájem žadatelů máme v plánu vyhlásit ještě letos další výzvu a pro příští rok zvažujeme navýšení celkové částky na 20 milionu korun,“ uvedla Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a členka devítičlenné správní rady fondu.

„Jeden z podpořených projektů, indický film Jab Harry met Sejal, měl premiéru na počátku srpna. Má všechny předpoklady stát se bollywoodským trhákem a určitě do Prahy přiláká indické návštěvníky, kteří rádi jezdí na místa, kde natáčely jejich oblíbené hvězdy. Trailer a některé klipy k písničkám z filmu mají na YouTube až 38 milionů zhlédnutí. Není divu – ústřední roli ztvárnil král Bollywoodu Shah Rukh Khan, jeden z celosvětově vůbec nejúspěšnějších herců. Jeho poslední film Raees se dostal na více než 5 000 pláten po celém světě,“ doplnila Ludmila Claussová, předsedkyně správní rady nadačního fondu a vedoucí Czech Film Commission.

U projektů, které na podporu nedosáhly, hrál roli nízký potenciál pro účely podpory cestovního ruchu i obecného marketingu Prahy. U některých se jednalo o nejasné nebo marginální ztvárnění Prahy, u jiných o taková témata, které nabízejí jen nízké využití při propagaci Prahy v zahraničí nebo jsou příliš úzce ukotvena v českých reáliích bez přesahu k všeobecné srozumitelnosti v zahraničí. Některá díla i přes větší potenciál pak nabízela malý rozsah zahraniční distribuce nebo měla nejasnou či dosud nezajištěnou distribuci v cílových zemích.

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund byl založen v prosinci 2016 hlavním městem Prahou a jeho hlavním cílem je podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím a za využití filmové a televizní tvorby.

Odkazy

Příloha