Josef Čapek, bratr spisovatele Karla Čapka, je známý především jako vynikající malíř, který byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců a členem umělecké skupiny Tvrdošíjní.

Byl zároveň vynikajícím ilustrátorem, vytvořil obálky pro většinu děl svého bratra. A spolu s ním také psal, a to i divadelní hry. Dvě má na kontě i sám - drama Země mnoha jmen a hru pro děti Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové. Jako teoretik s vynikajícími znalostmi a postřehem přispíval články do řady novin a časopisů.

Barevné scény

Do divadelního dění se ale Josef Čapek zapojil hlavně jako scénický výtvarník, patří k vrcholným představitelům českého meziválečného avantgardního scénického výtvarnictví. Ve svých stylizovaných scénách používal jasné, zářivé barvy, jeho scény jsou naplněny vlídným humorem, nadsázkou, ironií a charakteristickou poetikou. V návrzích kostýmů často pracoval s karikaturou typických rysů postavy nebo tváře.

Návrhy zapůjčilo Národní muzeum

Pro Divadlo na Vinohradech pracoval v letech 1921 – 1930,  navrhl  scény a kostýmy celkem pro devatenáct inscenací, z nich osm režíroval jeho bratr.  Nejzajímavější jsou Stará historie, Chléb, Země mnoha jmen, Periferie, Jezdci a Ženský sněm. 

Vedle soukromých sbírek jsou v největším počtu Čapkovy scénické a kostýmní návrhy uchovány ve scénografické sbírce divadelního oddělení Národního muzea v Praze, odkud pochází i návrhy, které jsou k vidění na výstavě v divadle.