Lesní divadlo v Řevnicích je ve středních Čechách ojedinělé. Bylo založeno už roku 1917 místním občanem Václavem Čekanem s podporou okrašlovacího spolku. Letos tedy oslavilo sté narozeniny.  V roce 1918 bylo podle návrhu stavebního rady Ing. Emila Červinky vystavěno hlediště a šatny.

Počátkem 60. let divadlo začalo chátrat, od poloviny 60. let do roku 1970 se zde nehrálo. V letech 1971 - 73 proběhla rekonstrukce areálu do dnešní podoby podle návrhu Ing. arch. Vladimíra Weisse a Ing. Josefa Beneše.

Amatéři i profíci se schází v lese

Nyní je majitelem Lesního divadla město Řevnice a provozovatelem Městské kulturní středisko. V tomto kulturním stánku se každoročně konají různá umělecká představení, hudební koncerty, či slavnostní večery, hraje zde amatérský Divadelní soubor Řevnice. Už více než deset let zde na konci léta probíhá i divadelní festival.

Tradice od roku 2005

Projekt Lesní slavnosti divadla vznikl v roce 2004 ve spolupráci s Dejvickým divadlem. Na prvním ročníku v roce 2005 se hrálo jediné představení - Bratři Karamazovi. Od druhého ročníku byla již představení tři, od třetího ročníku spolu s Dejvickým divadlem hostuje alespoň jeden další soubor (Činoherní klub Praha 2007 a Divadlo Na Zábradlí 2008, Divadlo Na Jezerce a Divadlo Františka Kreuzmanna 2010, Divadlo Husa na provázku 2011).

V roce 2009 bylo představení pět a poprvé se představil také jiný žánr, a to Pražský komorní balet Pavla Šmoka. Od ročníku 2008 se stalo součástí projektu také divadelní představení pro děti.

Letos kromě tří představení Dejvického divadla vystoupí před hledištěm o kapacitě až 600 diváků, které má neopakovatelnou atmosféru, také herci Divadla Radka Brzobohatého.

 

Podívejte se na webové stránky: www.lesnislavnosti.cz