První premiérou nové divadelní sezóny je konfrontační drama s názvem Lámání chleba, které diváky provede domácími událostmi od poválečné doby až po Sametovou revoluci.

Původní divadelní hra spisovatele Josefa Holcmana (známého např. jako autora románu Cena facky) vychází z historických skutečností, které se odehrály v letech 1945 – 1985 na území jižní Moravy a Dolního Rakouska (do roku 1918 Rakouska Uherska) a jejich sebereflexí po roce 1989.

Pohled do naší minulosti

Ani období totalitní nesvobody nezlomí zemitou paličatost zakořeněnou v moravských vinohradech. Zviklá ji však diktátem strachu a obav o vlastní budoucnost. Jak ulevit tíživosti vlastního svědomí?

Příběh přátelství, které se ocitalo v soukolí velkých dějin, bude mít premiéru ve Velkém sále 21. října 2017 v režii Doda Gombára. „Josef Holcman nás nechává velice otevřeným způsobem nahlédnout do rodinných kronik, abychom zase z nového úhlu zkoumali i svou vlastní minulost,“ uvádí Gombár a dodává: „Naše divadlo objevuje ve zkušeném autorovi - romanopisci poprvé také dramatika.“

Soudce, vinař, spisovatel

Josef Holcman se narodil 6. 3. 1952 v Kyjově, kde v roce 1970 maturoval na gymnáziu. Vystudoval právnickou fakultu brněnské univerzity a působil jako notář v Hodoníně. Od roku 1978 žije ve Zlíně, kde pracuje jako soudce. Hrál divadlo na Malé scéně a spolupracoval s Městským divadlem Zlín.

Publikuje v časopisech ZVUK a Malovaný kraj, v Literárních novinách, MF Dnes, Národopisné revui, Psím vínu a Rozrazilu. V rodných Skoronicích se věnuje vinařství a folkloru.

Český repertoár

Holcman svoji první divadelní hru napsal přímo pro Švandovo divadlo. Po uznávané Petře Hůlové, která pro ŠD adaptovala Betonovou zahradu, se autorsky smíchovské scéně upsala například také Natálie Kocábová s čerstvou novinkou na repertoáru, komedií Pohřeb až zítra.

V inscenaci Lámání chleba hrají Jacob Erftemeijer, Luboš Veselý, Réka Derzsi, Marek Pospíchal, David Punčochář, Jan Řezníček, Andrea Buršová, Tomáš Červinek, Petr Buchta, Martina Krátká anebo Miroslav Hruška.