Barokní sousoší, které jste dosud mohli najít mezi kostelem Nejsvětější Trojice a domem Diamant, pochází z roku 1717. Jeho autor není známý, ale patrně jde o sochaře z okruhu Matouše Václava Jäckela. Dílo z pískovce je vsazeno do kubistické niky roku 1913, původní výklenek, kde sv. Jan Nepomucký stával, byl zbořen v roce 1865.

Komu socha patří?

Dlouho bylo vlastnictví sochy sporné. Pozemek parcely č. 745 ve vlastnictví hlavního města Prahy, před kterou socha stojí, byl již dříve svěřen do správy městské části Praha 1, jenže bez sochy. K té se neznalo ani Arcibiskupství pražské, které je vlastníkem sousedícího kostela.

K roku 1865 je doložen zápis v městské kronice, že během přemístění při rušení kláštera byla socha sv. Jana Nepomuckého věnována městu Praze. V letošním roce došlo k uspořádání správních vztahů a dílo bylo svěřeno do péče Galerie hlavního města Prahy. A konečně tedy může započít rekonstrukce sochy, která je dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

Jak budou práce postupovat?

Během zimy restaurátoři provedou podrobný restaurátorský průzkum soch i podstavce, aby se zjistilo, zda se socha na své místo vrátí nebo zda zůstane v depozitáři a místo ní bude instalována kopie.