V rámci přednáškového cyklu, který pod označeními „globální dějiny umění“ a „world art studies“ akcentuje transnacionální perspektivu, přijedou do Prahy renomovaní zahraniční historici. Přednášet budou v angličtině se zajištěným tlumočením a ve svém výkladu se zaměří na dopad transnacionalismu na umění 19. a 20. století.

Umělci tvořící napříč kontinenty

Nejbližší přednáška se koná 20. března a bude pod taktovkou Khadiji von Zinnenburg Carroll - profesorky světových dějin umění na University of Birmingham. Tato dáma zájemcům přiblíží nadnárodní povahu majetkových vztahů mezi muzei, umělci a jejich potomky.

Jako příklad transnacionální povahy profesorce poslouží klíčové okamžiky historie jednoho předmětu z české sbírky od počátku 16. století až po současnost.

Popletené dějiny umění

Matthias Weiß, profesor na katedře dějin umění na Freie Universität v Berlíně, zase v jedné z dalších přednášek bude hovořit na téma Popletené dějiny umění? Přehodnocení pojmů chinoiserie a „europerie“ mezi lety 1749 – 1902.

Už ze samotného názvu přednášky je jasné, že se profesor bude věnovat uměleckému propojení mezi Čínou (výraz chinoiserie se vysvětluje jako výtvarné dílo čínského původu nebo napodobující čínské předlohy) a Evropou. Nejvíce se umělecky Čína s Evropou vyhledávaly a vzájemně „inspirovaly“ v 18. století.

Jak profesor Matthias Weiß objasní, tyto vztahy lze demonstrovat pomocí analýzy takzvaných západních budov (Xiyanglou) v císařských zahradách u Pekingu i výroby exportního porcelánu. Jejich trajektorie zájemcům umožní lépe pochopit proměny vztahů mezi Čínou a Evropou od 18. století až do počátku 20. století a také vysvětlit tradiční směry, které přetrvaly tyto změny – například mýtus, že porcelán se používal jako stavební materiál.

Kdo bude ještě přednášet?

Z dalších přednášejících se v Praze představí Prof. Dr. Dr. Tanja Zimmermann - historička umění a literatury na Universitě v Lipsku, Barbara Vujanovič, Ph. D. - historička umění a kurátorka ze Záhřebu, či Prof. Dr. Andrea von Hülsen-Esch - profesorka na Ústavu dějin umění na Universitě v Düsseldorfu.

Galerie hlavního města Prahy tento přednáškový cyklus připravila společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Nebojte se umění, přijďte si poslechnout a diskutovat a možná budete překvapeni.