Mezinárodní umělci budou vystavovat v galerii v Domě u Kamenného zvonu. Asi největší zahraniční výstavou je The Reunion of Poetry and Philosophy dvou současných čínských umělců Zhang Xiaoganga a Wang Guanga. Jde o významné osobnosti nezávislé scény a dnes mezinárodně etablované a vyhledávané umělce, kteří představují dva charakteristické póly neoficiálního umění – jeden poetický, který můžeme připodobnit magickému realismu, a druhý angažovaný a obsahově kritický. Díla obou umělců budou podle kurátora Lü Penga ovlivněna atmosférou magické Prahy.

Slavný architekt představí nejen své stavby

Dalším mezinárodním projektem je výstava Santiaga Calatravy, který patří ke světové architektonické špičce. Nejznámější Calatravovo dílo je v roce 2016 dokončený terminál World Trade Center v New Yorku ve tvaru vzpínajících se křídel, jeho díla jsou k vidění i v Benátkách, Jeruzalémě anebo Valencii. Je držitelem Peretovy ceny za architekturu (1987), zlaté medaile American Institute of Architects (2005) a Evropské ceny za architekturu 2015. Kromě Prahy vystavoval svá díla v MOMA i v Metropolitním Muzeu v New Yorku.

Slovenské umění ke společnému výročí

Zahraniční dramaturgie galerie nás zavede i k našim sousedům. Ve spolupráci se Slovenskem bude totiž uskutečněn důležitý projekt nazvaný Sonda 1. Příběh (post)konceptuálního umění na Slovensku. Prostřednictvím tvorby dvou generací přiblíží vznik a vývoj konceptuálního umění na Slovensku od undergroundové scény 60. let 20. století až po otevřenou tvůrčí platformu po roce 1989. Tato kapitola slovenských dějin umění je dnes předmětem širokého mezinárodního zájmu.

Výstavu galerie připravila k výročí založení našeho společného státu. Ke stejnému jubileu vystaví Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Obecním domem také část monumentálních pláten Slovanské epopeje.

Současní čeští umělci

Galerie samozřejmě uvede rovněž české umělce. Například Zdenu Kolečkovou, která bude vystavovat v Colloredo-Mansfeldském paláci svá díla na rozhraní umělecké výpovědi a terénního výzkumu.

Dalším umělcem, který se v paláci představí, je Lukáš Machalický, jenž kombinuje objekty s promítanými texty anebo Markéta Hlinovská, která se zaměří na téma zvíře coby domácí mazlíček či predátor.

V trojském zámku pak budou mít návštěvníci možnost poznat díla sochaře Vladimíra Škody, který působí ve Francii. Do vlasti se nicméně vrací poměrně často a jeho tvorba není českému publiku zcela neznámá - v minulosti byla často vystavována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. I na výstavě na zámku Troja budou jeho kovové objekty kontrastovat s barokními sochami a i tvaroslovím zdejších zahrad.

Unikátní fotografie poprvé

Lahůdkou pro milovníky fotografie pak bude výstava Josefa Sudka v Domě fotografie. Ta totiž představí dosud nevystavený soubor snímků, které mimo jiné ukazují Prahu poničenou bombardováním v roce 1945.

Do historie, i když o něco novější, bude sahat i další fotografická výstava. Francouzská fotografka Gisèle Freund navštívila Prahu v roce 1967, kdy se zúčastnila Sjezdu československých spisovatelů – a zachytila například osobnosti, jako byl Milan Kundera, Václav Havel, Jan Kosík či Pavel Kohout. Ani tyto fotografie, dokumentující nejen kulturní život Prahy v 60. letech, nebyly dosud nikdy vystaveny.