Josef Sudek (1896 – 1976) je jedním z nejznámějších českých fotografů. Syn malíře pokojů se narodil v Kolíně a veškeré všeobecné vzdělání získal na venkovské škole v Nových Dvorech u Kutné Hory. Později se vyučil knihařem, coby fotograf byl spíše samouk.

Byl členem Klubu fotografů – amatérů na Žižkově a členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Z první světové války se vrátil jako invalida bez pravé ruky a stal se známou pražskou figurkou.

Praha krásná i zničená

Prahou se ve svém díle inspiroval od 20. let, známé jsou jeho cykly „Podzim ve Stromovce“, „Vltavská nábřeží“, nebo „Interiéry“ (pořízené těsně před dostavbou chrámu sv. Víta). Málo se ale ví, že fotil i v roce 1945 Prahu zasaženou bombardováním ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání.

Soubor, který nově vystavuje Galerie hlavního města Prahy, zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Součástí výstavy budou i snímky dalších známých i anonymních fotografů, pocházející od patnácti veřejných i soukromých zapůjčitelů.

Výstava putuje po Evropě

Zásadní výstava neznámých děl Josefa Sudka má také stejnojmennou putovní verzi, která probíhá ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR  s Českými centry a od počátku roku 2018 je postupně představována v několika evropských městech.