Součástí doprovodného programu k velké retrospektivní výstavě sochaře Jaroslava Horejce je i Haptický týden věnovaný edukačním aktivitám zaměřených na taktilní vnímání. Nevidomým i vidoucím návštěvníkům bude tvorba umělce zároveň přiblížena i prostřednictvím třítýdenní Haptické výstavy, která bude probíhat od 10. do 29. ledna.

Repliky i originály Horejcových plastik

Během tří lednových týdnů se můžou návštěvníci dotýkat autorských bronzových plastik Jaroslava Horejce, prezentovány budou také duplikáty jeho děl, vytvořené absolventy sochařství na VŠUP. K hmatovému poznávání organizátoři nabídnou i repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze souboru veřejné plastiky GHMP.

Výstava je koncipovaná tak, aby instalace maximálně splňovala a dodržovala správné parametry hmatové expozice s ohledem na všechna důležitá kritéria.

Pro školní a jiné skupiny

Během Týdne haptických edukačních aktivit si můžou školní i jakékoliv další skupiny objednávat prohlídku haptické výstavy s odborným komentářem, v případě zájmu spojenou i s následným speciálním haptickým výtvarným workshopem (modelování z keramické hlíny, nejrůznější haptické hry a etudy).

Rezervovat si lze také komentované prohlídky objektu Domu U Kamenného zvonu zacílené na vnímání prostorů více smysly – proměnlivou akustiku i atmosféru míst a na hmatový průzkum stěn (například kamenné stěny románsko-gotických sklepů), nebo prohlídku celé hlavní výstavy Jaroslav Horejc, Mistr českého art deca.

Přečtěte si haptickou knihu

Nedílnou součástí programu jsou i výtvarné dílny a workshopy. Hlavním zázemím pro vzdělávací a tvůrčí aktivity je především koncertní gotický sál, ale částečně i sklepy a kaple. K dispozici budou také haptické knihy, věnované Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana, a díky Tyfloservisu i Pichtův psací stroj, na kterém si návštěvníci můžou vyzkoušet přepis textu do Braillova písma.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ghmp.cz