Izraelská výtvarnice Orit Ishay zkoumá realitu prostřednictvím obrazů ze svého okolí, ať už jde o klasické či jinou formou zpracované fotografie. Pracuje buď samostatně, nebo ve spolupráci s komunitami.

Svým zkoumáním a využíváním dosavadních forem zobrazování a interpretace se snaží upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské společnosti. Dotýká se těch nejcitlivějších témat ovlivňujících civilní život v její zemi a její přístup odráží hluboký vhled a rozsáhlé znalosti.

Narušování souvislostí

Její tvůrčí metoda spočívá v narušování a novém navazování spojitostí. Svá umělecká díla staví na místech, která navozují bezprostřední dojem krásy – ale to je pouhý povrch. Přístup Ishay se opírá o historické tradice fotografování a vytváření obrazů, na nichž založila a dále rozvinula svůj specifický styl. Ten je svůdný i klamný zároveň a umělkyně od diváků vyžaduje, aby její kód pečlivě luštili. Pomocí dekonstrukce a následné rekonstrukce propůjčuje různým místům a obrazům nové významy a divákům předestírá široký horizont znalostí a poznatků.

Workshop na téma černobílá versus barva

2. září k výstavě proběhne výtvarný workshop nazvaný Rostlina jako symbol, jehož účastníci ve výtvarných reakcích porovnají práci v barvě s úplnou absencí barevnosti. U série šedých monochromních děl se zaměří na makro detail digitální fotografie, který budou znovu skládat ve větším měřítku z předem připravených šedých čtverců – zástupných prvků jednotlivých pixelů.

Stěžejní se pro workshop stane autorčin motiv květinového věnce – jako nositele kulturních, společenských a historických kódů.

Experimenty s fotografií

O den později, 3. září, proběhne další výtvarná dílna k výstavě, nazvaná Experimenty s fotografií II. Tento workshop se zaměří na rozkládání a následné sestavování různorodých tištěných materiálů do nových souvislostí.

Po formální stránce se bude dílna věnovat vystříhání, řezání a závěrečnému tkaní. Účastníci workshopu se zaměří na komponování, řešení obrazové plochy nebo pojetí tvaru. Budou dávat fotografickému médiu nový rozměr. Výtvarná práce se bude pohybovat na pomezí koláže, asambláže nebo prostorového objektu.

Setkejte se s autorkou

A konečně v poslední den výstavy, 10. září, se budou moci milovníci umění vypravit na komentovanou prohlídku výstavy Země jelena a setkání s autorkou Orit Ishay.