Malířka, sochařka, ilustrátorka, grafička, typografka a pedagožka Květa Pacovská se stala díky svým originálním knižním ilustracím jedním z nejznámějších světových ilustrátorů.

Její ilustrace jsou jedinečné a nezaměnitelné, vyznačují se smyslem pro hravost, experimentem, vtipem a překypují výtvarnou a typografickou fantazií.

Za svou práci obdržela celou řadu významných mezinárodních ocenění. V roce 1992 získala například cenu Hanse Christiana Andersena, nejvýznamnější mezinárodní ocenění pro autory a ilustrátory dětských knih.

Neznámá a důležitá tvorba

Již v roce 2015 uspořádala Galerie hlavního města Prahy v Městské knihovně retrospektivu Květy Pacovské. V konceptu výstavy však tehdy nebyly zahrnuty její rané práce z 60. a 70. let.

Tentokrát je proto pozornost zaměřena na tuto téměř neznámou, o to však důležitější část její tvorby, kdy se věnovala volné grafice a objektům z papíru a kovu. Grafiky a drobné sochy z tohoto období tvoří mimořádně ucelenou kolekci, v níž jsou obsaženy výtvarné principy, které autorka stále sleduje a ve své další tvorbě především pomocí barvy nadále rozvíjí.

Soubor černobílých grafických listů vystavila Květa Pacovská pouze jednou, a to společně s kovovými objekty a ilustracemi v pražském Hollaru v roce 1971.