Půjde o recitaci Homérovy Ilias ve starořečtině, které se ujme odborník na starořečtinu Mgr. Jakub Žytek, M.Phil.

Ilias je starořecký hrdinský epos, jehož autorství je tradičně připisováno básníku Homérovi. Vznikl asi v polovině 8. století př. n. l. a zpracovává epizodu z okruhu pověstí o trojské válce.

Příběh o Achillově hněvu

Epos Ilias časově předchází eposu Odysseia. Sepsat ho nechal v 6. století př. n. l. athénský tyran Peisistratos, do té doby se oba eposy tradovaly ústně. Byl napsán časoměrným daktylským hexametrem, má 24 zpěvů a přes 15 tisíc veršů.

Epos přímo líčí pouze padesát jedna dní z desátého roku obléhání Tróje. Základním námětem je hněv Achillea, který se kvůli sporům s Agamemnónem neúčastní bojů. Trójané proniknou do řeckého tábora, proto na sebe Patrokles oblékne jeho zlatou zbroj a vydává se za Achillea a pokusí se zahnat trójské vojáky zpět za hradby.

Nechá se však příliš unést bojem, dostane se daleko od vlastní armády a je zabit Hektorem, kterého následně zabije rozzuřený Achilles. Epos končí Hektorovým pohřbem.

Poslechněte si starořečtinu

Návštěvníci performance budou mít šanci slyšet úryvky z eposu tak, jak ho antičtí básníci přednášeli, byl totiž určen primárně k hlasité recitaci, tak prý ho představoval i sám Homér, podle tradice slepý vypravěč příběhů.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ghmp.cz