Vzdělávací aktivity teď Galerie hlavního města Prahy může uskutečňovat na 180 m2 Colloredo-Mansfeldského paláce. Celý plně bezbariérový prostor tvoří hlavní propojený ateliér - tzv. interaktivní zónu, kde nechybí čítárna odborné literatury s relaxační „chill-out“ zónou.

S novými prostory přichází Galerie i s dvěma novými ateliéry. Fotografickým s temnou komorou a příruční knihovnou, zaměřenou na fotografii, film, divadlo i nová média a druhý ateliér je malířský, který je vybaven malířskými stojany i grafickou dílnou s tiskařským lisem.

Pro koho?

A pro koho je nové rozšířené edukační centrum připraveno? Je určeno všem typům škol, rodinám s dětmi, dospělým, seniorům, znevýhodněným i dalším skupinám návštěvníků a individuálním zájemcům. Jeho posláním je totiž poskytovat služby všem návštěvníkům, včetně znevýhodněných a handicapovaných občanů. Však už se tu uskutečnilo mnoho speciálních akcí pro skupiny se zrakovým, duševním i mentálním postižením nebo pro sociálně slabší!

Do centra také zavítaly děti z Ukrajiny, které přišly o rodiče při rusko-ukrajinském konfliktu a pro které organizuje edukační oddělení již několik let workshopy ve spolupráci s Ukrajinsko-evropskou perspektivou.

Workshopy

Kreativní workshopy se týkají prioritně témat aktuálních výstav, někdy vycházejí přímo také z architektury objektu. I z dalších pestrých okruhů - například animovaný film, užitá grafika, kostýmy a masky, světelný design a street art.

Vybavení ateliéru umožňuje experimentovat s množstvím technik z různých oblastí jako je kresba, malba, grafika, fotografie, prostorová, intermediální, akční i konceptuální tvorba a další.  Prostor funguje jako kreativní výtvarná laboratoř.

Akce zajišťují kvalifikovaní interní edukátoři, externí lektoři s nejrůznějšími specializacemi a někdy i samotní umělci. Rozvíjí se zde interdisciplinární přesahy například k fotografii, filmu, divadlu, novým médiím, literatuře, lingvistice, ekologii.

Aktuální přehled edukačních doprovodných programů a aktivit je k dispozici na stránkách Galerie.