Galerie hlavního města Prahy spolu s Pražskou plynárenskou zvou milovníky historie a plynárenství na tradiční adventní vycházku ve světle plynových lamp. Plynové osvětlení, které je zavedeno v historických lampách v centru metropole, se jinak rozsvěcí automaticky, ale během adventu vždy několik luceren rozžehne lampář. Praha se k této tradici vrátila před více než 15 lety.

Až do roku 1985

V Praze se začal používat svítiplyn k veřejnému osvětlení se zprovozněním Karlínské plynárny - od poloviny září 1847. A právě naše hlavní město svítilo plynem nejdéle, ještě v roce 1940 bylo v jeho ulicích více než 9 tisíc plynových svítilen. A udržely se dlouho. Jako poslední byly převedeny na elektřinu koncem dubna roku 1985 osmiramenné stožáry na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici.

Kandelábry zbyly jen tři

Kandelábry veřejného osvětlení vznikaly v letech 1867 – 1868 a byly společnou prací sochaře Eduarda Veselého a architekta Aleše Linsbauera, u nichž si je objednala plynárenská společnost. V Praze, na různých významných místech, bylo ve vrcholném období - v roce 1882 -  umístěno celkem 16 kandelábrů osmiramenných, 11 čtyřramenných, 55 tříramenných a 557 kandelábrů jednoduchých.

Do roku 1985 byly veškeré kandelábry a lucerny zrušeny a odvezeny do sběru. Ponechány byly pouze dva osmiramenné kandelábry na Hradčanech a jeden čtyřramenný na Dražického náměstí, všechny však byly elektrifikovány. A aby se oblouk uzavřel, v současné době jsou tyto zbylé historické pouliční svítilny opět plynové….

A je bude rozsvěcet tradičně v dlouhém plášti oděný lampář, se kterým se účastníci procházky sejdou v 18:00 hodin v Loretánské ulici naproti kasárnám hradní stráže, kde je k vidění hned první osmiramenný kandelábr.