Galerie o svěřené plastiky systematicky pečuje. Zajišťuje jim nejen běžnou údržbu, ale také náročné a rozsáhlé restaurátorské zásahy, které obnovují jejich materiálové i výtvarné kvality.

O restaurování sochy sv. Filipa z Neri nám povídal Tadeáš Kadlec, referent správy kultury a ochrany památkového fondu oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy.

Můžete nám přiblížit sochu sv Filipa z Neri?

Socha sv. Filipa z Neri je dílem pražské sochařské dílny Brokoffů z roku 1715. Na jejím vzniku se vedle Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa podílel nejspíše i jeho starší bratr, Michael Jan Josef. Sochu objednal hrabě František Helfried Voračický z Paběnic, původně jako znázornění katolického mučedníka doby třicetileté války, blahoslaveného Jana Sarkandera.

Měla vždy své místo na rampě Pražského hradu?

Až do roku 1764 stála před nedalekým Arcibiskupským palácem. Nejspíše ještě před jejím přemístěním na současné místo nad Zámeckými schody byla socha, osazená na vysokém válcovém podstavci, doplněna kartuší přidržovanou dvojicí rozpustilých putti, nesoucí na obou stranách latinské nápisy velebící sv. Filipa z Neri, zakladatele vlivného církevního řádu oratoriánů.

Jak dlouho trvala oprava? A jak vůbec takový proces probíhá? Kdo se na něm podílel?

Komplexní restaurátorský zásah, probíhající od března do září loňského roku, provedli sochaři Miroslav Žán a Klára Žán Valentová, a to na základě restaurátorského průzkumu provedeného sochařem Vojtěchem Adamcem. V rámci restaurování, které vzhledem k památkové ochraně díla značné umělecké a historické hodnoty probíhalo pod dohledem Národního památkového ústavu, došlo především k celkovému a hloubkovému čištění, jehož nejlépe patrným výsledkem je zásadní zesvětlení celého sochařského díla.

Zvláště nápadná je očištěná kartuše z narůžovělého sliveneckého mramoru s erbem donátora, na které bylo rovněž obnoveno ztracené zlacení nápisu. Způsob a míra čištění byly určeny na základě výsledků laboratorních rozborů odebraných vzorků a zkoušek.

Používají se při restaurování nějaké speciální techniky?

Vzhledem k míře znečištění bylo místy přistoupeno k čištění pomocí laseru, který je obzvlášť citlivou technologií s velmi uspokojivými estetickými výsledky. Restaurátoři zároveň nahradili nevyhovující tmely a doplňky z předchozích restaurování novými plastickými retušemi a rekonstrukcemi, zacelena byla i nejrůznější mechanická poškození na sousoší, umístěném na velmi exponovaném a frekventovaném stanovišti.

Jedna z volut nápisové kartuše musela být nahrazena výduskem, originální fragment byl uložen do depozitáře GHMP. Závěrem byla provedena lokální barevná retuš, která zajistila vizuální celistvost díla, nutnou pro zajištění jeho úplné estetické působivosti.

Kolik oprava stála?

Celková výše nákladu na restaurování, které bylo prvním větším zásahem na sousoší od roku 1984, dosáhla 555.968,- Kč (včetně DPH). Tento finanční obnos uvolnil zřizovatel Galerie - Magistrát hlavního města Prahy - na základě vítězné cenové nabídky.

GHMP v loňském roce dokončila celkem deset restaurování ze svěřeného fondu veřejné plastiky, mimo jiné dvojice dalších sousoší z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa – sousoší sv. Víta na Karlově mostě a sousoší sv. Jana Nepomuckého jako almužníka při kostele sv. Ducha.

Kolik plastik teď GHMP aktuálně restauruje a které na opravu čekají?

V letošním roce chystáme především dokončení restaurování Brokoffova sousoší sv. Kajetána na Karlově mostě a plastiky Valeriána Karouška Vzlet u letiště Václava Havla. V brzké době dojde také k osazení dokončených kopií barokní soch z mariánského sloupu na Hradčanském náměstí.

Mezi plánovanými restaurátorskými zásahy jmenujme zejména komplexní opravu hodnotného barokního podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, mosteckého sousoší sv. Cyrila a Metoděje či restaurování monumentálního pomníku Julia Zeyera při letohrádku královny Anny a sochy sv. Jana Nepomuckého v Karlachových sadech na Vyšehradě.