Přes léto pořádá Galerie hlavního města Prahy, která zámek spravuje, několik zajímavých akcí. První je 23. července - workshop na téma freskové výzdoby renesančního zámku. Účastníci si vyzkouší malbu akrylovými barvami na speciálně upravený povrch, jenž bude imitovat tvorbu na skutečnou omítku a štukové reliéfy prospektu.

Tematickou inspirací se stanou náměty, které se objevují v interiérech i sochařské výzdobě zahrad Trojského zámku (antická mytologie, rostlinné dekory, barokní alegorie) a dobové trendy chinoiserií.

S odborníkem o architektuře

O týden později, 30. července, se koná setkání s autorem nového bedekru - Martinem Krummholzem, odborníkem na barokní architekturu. Jeho právě vydávaná publikace věnovaná Trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného barokního komplexu.

Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ghmp.cz