Projekt Pavillon Fuller přijede na Trojský zámek realizovat etablovaný španělský choreograf, tanečník a pedagog Jordi Galí, jehož odjakživa fascinují gesta a pohyby, které můžeme spatřit v manuální práci. A to se odráží i v jeho úspěšných projektech, jež několikrát uskutečnil i v České republice.

Například v roce 2015 ve Veletržním paláci vystoupil se svým pohybovým představením zkoumajícím vztah lidského těla a několika velmi různorodých objektů. O rok později zase na festivalu KoresponDance představil svou inscenaci Abscisse, která prozkoumává napětí mezi protichůdnými silami, na jejichž základě se rodí architektura.

Pavillon Fuller

Tentokrát Jordi Galí do Prahy přijíždí s projektem Pavillon Fuller odkazujícím na dílo Richarda Buckminstera Fullera, architekta a otce zakladatele tensegrité (princip aplikovaný v konstrukční logice pavilónu). Tahle instalace je navázaná na barokní architekturu Trojského zámku a jeho zahrad, inspirovat se navíc bude i dialogem s právě probíhající expozicí Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler.

O co vlastně jde? Tanec se dostane do interakce s prostorem a architekturou, která ho obklopuje. A jejich vztah je zkoumám skrze jednoduchou instalaci sestávající ze dřeva a lehkého lanového systému. Právě spojení mezi tělem a materiálem upevňuje a podporuje dynamiku ve skupině.

Nadšenci z řad veřejnosti

Pavillon Fuller bude jedinečný ještě z jednoho důvodu. Díky otevřené výzvě se totiž do jeho realizace mohli přihlásit i zájemci z řad široké veřejnosti. Kromě španělského tanečníka tak můžete vidět i nadšence, kteří sebrali odvahu a měli zájem a chuť se stát součástí tohoto unikátního projektu.

Tanec v galerii

Projekt Pavillon Fuller je součástí cyklu Tanec v galerii, kdy tanec spolupracuje s výtvarným uměním. Cyklus zahrnuje sérii tanečních a pohybových performancí v galeriích, lektorské programy Tanec a výtvarné umění, zkoušky produkovaných a koprodukovaných tvůrčích projektů za běžného provozu galerií, či doprovodné akce v podobě diskusí nebo tanečníkem komentované prohlídky.

Tanec v galerii prostě nabízí příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků.