Výstava je poctou k autorovým osmdesátinám a návštěvník uvidí průřez jeho fotografickou tvorbou. Karel Kuklík je známý hlavně coby představitel informelu v české výtvarné fotografii. Výstava se ale soustřeďuje na jeho pozdější, krajinářské období.

Fotografovat začal už ve čtrnácti letech

Fotografovat Kuklík začal ve čtrnácti letech. V roce 1959 vstoupil do fotoklubu ČKD Stalingrad (původně Český klub fotografů amatérů) v Nekázance. Zde měl ve stejném roce i svou první výstavu.

V roce 1954 se vyučil automechanikem a do roku 1960 pracoval v Dopravním podniku spojů. V letech 1960-1964 působil jako laborant ve fotografickém oddělení Státního ústavu památkové péče. Současně v roce 1962 absolvoval večerní studium na Střední všeobecně vzdělávací škole a stal se kandidátem Svazu československých výtvarných umělců (SČVU).

V roce 1964 získal výuční list fotografa v družstvu Fotografia a nadále pracoval jako samostatný fotograf.

Od informelu ke krajinám

V první polovině 60. let 20. století byl jedním z hlavních představitelů tzv. texturální abstrakce (český informel), aktivně se zapojoval do dění na tehdejší výtvarné scéně. V dalších desetiletích se více přiklonil k fotografické tradici - české (Jaromír Funke, Miroslav Hák, Josef Sudek) a zčásti i americké (Edward Weston, Paul Strand).

Své zkušenosti z období abstrakce transformoval do dalšího tvůrčího období a tyto vlivy promítá i do současného fotografického díla (např. cykly Krajiny návratů, Stopy a projekce, Nic než tráva).

Pražská příroda

Zájem o existenciální a symbolicky nosné prvky přírody, kterým se věnoval ve svém období informelu, Kluklíka přivedl k městským a krajinářským fotografiím, v nichž uplatňuje smysl pro plastické hodnoty, detailní strukturu a charakteristickou atmosféru.

Jeho rozsáhlý fotografický cyklus věnovaný přírodě Prahy (1974-2010) je i základem pražské výstavy, stejně jako jeho díla ze Šumavy nebo Třeboňska.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ghmp.cz