Jako dědictví dob minulých nám tu kromě sídlišť zbyla i jejich umělecká výzdoba – a ta pomalu chátrá. Je ostuda, že plastiky ve veřejném prostoru trpí nejen obyčejným vandalstvím, ničením, či jejich krádeží, ale také špatnou revitalizací stavebníků, kteří často přistoupí k jejich odstranění než k jejich údržbě. Proto projekt Vetřelci a volavky Galerie hl. m. Prahy tato díla katalogizuje a také popularizuje.

Najdeme tu díla slavných autorů

Sídliště Prosek vzniklo v letech 1964 – 1971 podle návrhů architektů Z. Kotase, Z. Turzické, B. Kociána a J. Novotného a je určeno pro 32 000 obyvatel. A jako každé správné socialistické sídliště je plné plastik.

A tak na Proseku najdeme mimo jiné i dílo Jiřího Nováka, který byl známý jako průkopník kinetických plastik. Byl členem výtvarné skupiny M 57 a podílel se také na tvorbě československých expozic na světových výstavách v Bruselu a v Montrealu. Od roku 1968 nemohl kvůli svému postoji vystavovat, tak se začal realizovat jako restaurátor. Je také autorem plastického loga České televize. Na Proseku najdeme jeho Květiny - dílo, které oficiálně podepsala Eva Kmentová, jeho spoluautorka.

Odborník zasvětí do tajemství sídliště Prosek

Sochy na prosecké sídliště instalovali také další známí sochaři: K. Malich, J. Klimeš nebo M. Chlupáč. Galerie hlavního města Prahy po jejich stopách (mnohé ze soch již dnes nestojí anebo jsou zničené) pořádá vycházku se zasvěceným průvodcem, autorem projektu Vetřelci a volavky Pavlem Karousem, který se dlouhodobě věnuje užité plastice nejen v pražském veřejném prostoru.