Akce je pořádána v souvislosti s výstavou Jiřího Žáka s názvem Rozštěpený epistemolog, jejímž tématem je fenomén „post-pravdy“. Součástí debaty bude také představení knihy esejí o verbální a vizuální reprezentaci W. J. T. Mitchella Teorie obrazu, která vychází v květnu v nakladatelství Karolinum.

Rozštěpený epistemolog

Video nazvané Rozštěpený epistemolog vzniklo v průběhu umělcova několikaměsíčního pobytu v Berlíně a vrcholí v něm dvouleté období jeho video-esejistické práce. Během něj se Žákovo pojetí tohoto žánru radikálně vyvíjí - od práce s archivním filmovým materiálem, jeho analýzou a rekontextualizací (Du Forma, 2015, Mateřské město, 2015) se posouvá k autonomní experimentální hrané filmové tvorbě.

Základním referenčním bodem Žákovy současné tvorby je pak odkaz na dílo známého britského experimentálního filmaře Johna Akomfraha, autora pronikavých dokumentárních syntéz převedených do autonomního, poeticky založeného uměleckého jazyka.

Tanečnice versus komentář

Video je postaveno na spolupráci s charismatickou berlínskou tanečnicí s beninskými kořeny Meïmounou Coffi, která na základě Žákova scénáře vytvořila improvizovanou choreografii vycházející mimo jiné z gest, která se používají pro ovládání digitálních zařízení. Koláž taneční performance a abstraktních roztřesených záběrů se zde stává vizuálně-poetickou metaforou, doplněnou o subjektivní verbální komentář, zasazující fikční situaci do reálného kontextu.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ghmp.cz