Obrazy Michala Pěchoučka, Václava Ciglera, Michala Motyčky, Jana Kubíčka, Jiřího Surůvky a dalších jsou nově součástí sbírky českého moderního umění, na které se soustředí Galerie hlavního města Prahy.

Počátky utříděné sbírky současného umění

Galerie hlavního města Prahy obnovila svou akviziční činnost před pěti lety po dlouhé předchozí pauze. Začátky byly jen skromné – šlo o nákup odkládaných akvizic z dlouhodobé výstavy s výmluvným názvem „Po sametu“. Byl to první pokus o rozšíření a utřídění v té době nesourodé a vcelku nahodile utvářené sbírky, která sice vznikala díky darům umělců městu Praze už během posledních dekád 19. století, ale organizována začala být – a bohužel poněkud tendenčně – až po roce 1963.

V 80. letech minulého století se pak GHMP mohla pochlubit řadou zajímavých zisků z tehdy objevných výstav zaměřených na bílá místa v dějinách naší výtvarné scény.

Krize 90. let

Následující 90. léta nákupům příliš nepřála, byla spíše érou občasných darů od mladší generace umělců a situace se v konkurenci stále aktivnějších soukromých sběratelů, kteří těžili z mohutnějícího trhu a aukcí, zdála být bezútěšná. Galerie veřejnoprávního sektoru se ocitly na jeho okraji bez šance zasáhnout do soutěže o pozoruhodná díla z restitucí.

S podporou zřizovatele se sbírka rozšiřuje

Nyní se situace otočila a díky zřizovateli, kterým je hlavní město Praha, už popáté galerie rozšiřuje své sbírky děl významných současných autorů, jež dlouhodobě sleduje. A uspořádala jim výstavu.

Galerie se tak posouvá ke zřetelněji vyprofilované kolekci, která vychází z tematických sezon, sbírky dostávají přesnější struktury. A výsledky tohoto snažení za poslední čyři roky se představí právě na nejnovější výstavě, která by měla být základem příští expozice současného českého umění.