V Kulturním zařízení Domovina se uskuteční benefiční koncert na podporu činnosti Dětského krizového centra, s nímž sbor spolupracuje od loňského roku.

Na koncertě se představí děti z těch nejmenších přípravných oddělení, tedy předškoláčci a čerství školáci, pod vedením sbormistryně Karolíny Koňaříkové. Zazpívají to nejhezčí z repertoáru pro dětské sbory od předních českých autorů jako jsou Petr Eben, Pavel Jurkovič nebo Emil Hradecký.

Sbor zazpívá pro méně šťastné děti

„Sboru si velmi vážím za to, jaké nabízí dětem možnosti uměleckého vyjádření. V našem centru se potkáváme úplně s jinými zážitky, proto je pro nás potěšením a ctí, že můžeme být blízko šťastným a spokojeným dětem, které pomáhají těm, které takové štěstí neměli,” uvedla Petra Melingerová z Dětského krizového centra, jež letos slaví čtvrtstoletí své existence.

Co dělá Dětské krizové centrum

Coby historicky první zařízení v ČR se Dětské krizové centrum specializuje na problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, chrání jejich práva a věnuje jim odbornou péči. Kromě toho pořádá také veřejné osvětové akce, které pomáhají upozornit na problematiku ohrožených dětí, ale i na nabízenou pomoc.

 

Podívejte se na webové stránky: www.kuhnata.cz