Festival je od roku 2000 vstupní branou, jíž do České republiky proudí špičkoví zahraniční interpreti, kteří hrají na originály či kopie historických nástrojů. A zachovávají při tom ty nejvyšší nároky na dokonalost provedení, na něž jsme zvyklí u moderních nástrojů.

Festival je ojedinělý svým přesahem do oblasti barokního divadla a tance. Charakteristickou součástí řady uváděných produkcí jsou dobové kostýmy, původní choreografie, barokní gestika, rétorika a líčení.

Král slunce a jeho hudba

Tematika 18. ročníku Letních slavností staré hudby se věnuje Versailles, tedy sídlu francouzských králů na konci 17. a v průběhu 18. století, jež bylo zároveň nejvýznamnějším hudebním centrem Francie. Českému publiku budou představena ve své době významná, avšak u nás ne vždy známá díla spjatá s Versailles a Paříží té doby.

Hraje se na kopie historických nástrojů

Úvodní festivalový koncert s názvem Král nebes (11. července v kostele sv. Šimona a Judy) je věnován dílům, jež za vlády tvůrce versailleského zámku Ludvíka XIV. vznikala pro velkolepou Královskou kapli.

Slavnost pro krále Slunce na závěr festivalu pak představí nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J. B. Lullyho, A. Campry a A. C. Destouchese. Koncert, který se koná 7. srpna 2017 v Dvořákově síni Rudolfina, je jedinečný také tím, že orchestr Collegium Marianum zahraje na kopie nástrojů ze slavného dvorního orchestru, takzvaných „24 králových houslí“ (Les Vingt-quatre Violons du roi).

Rytmy z Baskicka

V rámci festivalu vystoupí i renomovaný španělský soubor Euskal Barrokensemble, sólisté slavné Hofkapelle München, jeden z nejvýraznějších cembalových virtuosů současnosti Jean Rondeau, italská sopranistka Raffaella Milanesi spolu s Ensemble Odyssee z Holandska či gambový Hathor Consort z Belgie.

Letní slavnosti staré hudby se těší podpoře hlavního města Prahy, konají se pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové.

 

Podívejte se na webové stránky: www.letnislavnosti.cz