Tyto předvánoční koncerty v sále Ústřední knihovny se už staly tradicí. Každoročně se zde představují zpěváci z přípravného oddělení Kühnova dětského sboru. I tentokrát malí zpěváci návštěvníky jistě svými koncerty plnými vánočních písní a koled potěší.

Nejtěžší je děti aklimatizovat

Sbor má několik oddělení. A začít zpívat v něm můžou už děti od tří let, které pak podle věku a vyspělosti postupují do dalších přípravných oddělení. A ta právě vystoupí vMěstské knihovně.

Předškolní děti se v Kühňátkách mimo jiné učí základním pěveckým návykům a dovednostem, jednoduchým dětským písním a hrám.

„Vést takhle malé děti není jednoduché. Nejtěžší je aklimatizovat je, aby si zvykly na fungování ve větším kolektivu,“ uvedla kdysi Zdeňka Vaculík Erlebachová, jedna ze sbormistryň přípravného oddělení.

Zkouška musí být podle Zdeňky Erlebachové postavená tak, aby se děti vydržely koncentrovat 45 minut. Takže se při ní činnosti často střídají - obsahuje například rozezpívání, logopedická a dechová cvičení, trénuje se sluchová paměť, ale také estetické cítění.

Jednoduché písně? Nedostatkové zboží

Ani repertoár pro malé děti, které ještě nemají takový hlasový rozsah, není snadné vybrat. „Jednoduché písničky s malým rozsahem a zajímavým rytmem jsou opravdu nedostatkové zboží. Většinu těch známých se děti učí ve školce a my jim chceme nabídnout něco exkluzivnějšího a nového,“ podotkla sbormistryně.

Přesto Kühňata mají co nabídnout. Další ze sbormistryň přípravného oddělení – Marie Papežová Erlebachová - totiž pro Kühňata spoustu dětských písniček sama upravuje, píše k nim aranže, či swingové doprovody...

Pokud přemýšlíte, že byste své dítko také do sboru přihlásili, rozhodně si předvánoční koncerty v Městské knihovně nenechte ujít. Uslyšíte, že právě Kühnův sbor patří ve svém oboru mezi absolutní špičky!