Co je vlastně improvizace? Umělec vám během ní vysekne dílo bez předchozí přípravy, cvičení... Skladba ale zní pokaždé jinak, protože není zapsaná do not. Jen je její inspirací nějaké téma.

A v případě vystoupení v kostele sv. Šimona a Judy bude předlohou pro improvizační večer román německého prozaika Thomase Manna nazvaný Vyvolený.

Kniha plná hříchu, pokání a odpuštění

Mann knihu Vyvolený napsal v roce 1951 a jde o jeho poslední dokončený titul. Autorovi jako předloha sloužilo středověké dílo Hartmanna von Aue ze 12. století. Vyvolený je příběhem chlapce, který byl sice zplozen z čisté lásky, avšak v hříchu. Hříchu se později dopouští i on sám.

„Život se dle vůle Boží chce rozmnožovat. Vy však jste způsobili, že přešlapuje na místě. A zplodili jste spolu třetího sourozence, či jak bychom ten zabržděný život měli nazvat, ježto otec je bratrem matčiným, je ujcem dítěte, a matka, jsouc otcovou sestrou, je mu tetou a nosí, proti všemu rozumu, v lůně svého synovečka či neteřičku. Takovýhle nepořádek a zmatek jste, vy nerozvážlivci, vnesli v Boží svět,“ zní například úryvek z knihy, v níž Mann hlavní důraz klade na humanistické myšlenky a zdůrazňuje, že ať je prohřešek člověka proti běžné morálce jakýkoli, v účinné lásce k bližnímu a ve službě druhým dochází k očištění a vykoupení.

Premiéra v roce 2015

Hudebně taneční představení Vyvolený, které vychází z klíčových pasáží Mannova románu, mělo svou premiéru v roce 2015, v rámci 57. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. Od té doby zaznělo ještě na mnoha významných českých festivalech.

„Z úryvků Mannova textu jsem sestavil osu příběhu, který tanečně způsobem improvizačním ztvárňuje Adéla Srncová. Hudební složku také kompletně improvizujeme na daná témata, i když jen třeba z několika tónů, které jsem vybral z dochovaných skladeb staré klávesové literatury,“ uvedl k performance Jaroslav Tůma.

Tůma se během vystoupení u varhanního portativu, cembala a klavichordu střídá s profesorem Stefanem Baierem. Součástí projektu je dále Jan Rokyta, v jehož režii je cimbál a zobcová flétna, Liselotte Rokyta improvizuje na Panovy flétny a Alan Vitouš na bicí nástroje. Řád do děje pak vnáší mluvené slovo, které v podání Josefa Somera během představení divák uslyší ze záznamu.