Součástí festivalu, na němž vystoupí dechové orchestry z České republiky, Švédska, Itálie, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa, je soutěž orchestrů v hotelu Pyramida a veřejná vystoupení v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Takže se milovníci dechovky mají opravdu na co těšit. Vstupné je navíc zdarma.

Soutěž pro amatérské soubory

Festivalu, který má nejen dlouhou tradici, ale hlavně skvělou pověst, se mohou zúčastnit amatérské dechové orchestry bez věkového omezení, které odpovídají podmínkám účasti. Soutěž je vypsána pro orchestry harmonie a brass bandy v následujících kategoriích: nižší třída, střední třída, vyšší třída a nejvyšší třída. Pro každou kategorii je určena povinná skladba, kterou orchestr musí zařadit do svého soutěžního programu.

Ocenění si společně zahrají

V rámci závěrečného společného večera budou nejen vyhlášeny výsledky a uděleny ceny, ale také si všichni přítomní společně zahrají skladbu F. Kmocha Muziky, muziky. Festival se koná pod záštitou hlavního města Prahy.