Nejdůležitějším posláním je podpora mladých začínajících umělců formou vytváření příležitosti pro jejich koncertní vystoupení ve významných koncertních centrech pražské metropole a rovněž pro kontakt a spolupráci s již renomovanými osobnostmi české hudební scény. Svátky hudby si dále kladou za cíl obohatit a zatraktivnit kulturní nabídku metropole o kvalitní přehlídku v oblasti komorní hudby za účasti renomovaných umělců z České republiky i zahraničí.

Festival se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové.

Podrobné informace, vstupenky na: http://www.vaclavhudecek-svatkyhudby.cz/vitejte.html.