V Maiselově ulici na pražském Josefově stojí synagoga, která nese stejné jméno jako zmíněná ulice. Židovské muzeum zde vystavuje nejcennější exponáty ze svých sbírek.

Ve večerních hodinách se ale Maiselova synagoga proměňuje v koncertní síň. Na programu jsou většinou skutečné špičky mezi českými i zahraničními umělci a zdejší komorní koncerty patří k tomu nejlepšímu, co Staré Město dokáže ukázat.

Na pruském dvoře s Ensemble Postillon

Co nabídnout mají i čtyři hudebníci různých národností, kteří se společně potkali již při studiích a momentálně působí ve Frankfurtu nad Mohanem. Jejich společnou vášní je právě interpretace staré hudby především z prostředí berlínského dvora Friedricha II.

K poslechu zahraje Petra Václavíková na barokní hoboj a zobcovou flétnu, Hsu-Mo Chien na barokní housle, Sophie – Justine Herr na barokní violoncello a Hwa-Jeong Lee na cembalo.

Pro pražský koncert si připravili téměř zapomenutá díla německého hudebního skladatele Johanna Gottlieba Janitsche (1708–1763), Carla Phillipa Emanuela Bacha (1714–1788) a dalších představitelů pozdního baroka a raného klasicismu.