Komorní orchestr Harmonia Praga pod vedením Miroslava Vilímce a s dirigentem Štefanem Britvíkem připravil na rok 2017 IV. ročník cyklu sedmi koncertů. Hudebníci během jednotlivých večerů představili různá témata z hudební historie i současnosti.

Miroslav Vilímec pak vždy v průvodním slovu uvedl zajímavosti a perličky ze života a umělecké činnosti řady skladatelských osobností.

O orchestru

Soubor Harmonia Praga vznikl v rámci symfonického orchestru Symphony Prague. Jeho obsazení vychází z konkrétních programových a interpretačních požadavků – od malého barokního až po obsazení raně klasického orchestru.

Standartní repertoár orchestru je tvořen ze skladeb od baroka po klasicismus, hudební těleso však interpretuje i díla ostatních hudebních období.

Poslední koncert v roce ve znamení baroka

Koncert 14. prosince, nazvaný Vstříc Vánocům, kterým soubor na Novoměstské radnici ukončí letošní koncertní sezonu, uvede slavná barokní díla skladatelů G. F. Haendela a A. Corelliho. A návštěvníci se tak můžou naladit na sváteční atmosféru.