Orchestr Harmonia Praga zařadil „Český večer“ do svého cyklu Stylových večerů nejen jako příspěvek k oslavě stého výročí vzniku Československa, ale především jako hold české hudbě.

Program koncertu vychází z nejslavnějších období české hudební historie. Uvede barokní díla skladatelů Pavla Josefa Vejvanovského, Jana Zacha nebo Jiřího Antonína Bendy.

Z období 19. a první poloviny 20. století, které je považováno za vrcholnou éru v historii hudby v českých zemích, pak posluchači uslyší skladby Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Josefa Suka.

Zvláštností večera budou dvě skladby od českého skladatele Julia Fučíka, známého především jako autora vojenské hudby a populárních pochodů (Vjezd gladiátorů nebo a Florentinský pochod), který byl žákem Antonína Dvořáka.

Na koncertě zazní dvě lyrické skladby, Maggiolata (Májová) a Devotion (Oddanost), upravené pro smyčcový orchestr.


Podrobnosti o 5. ročníku cyklu Stylových večerů na Novoměstské radnici jsou k dispozici zde.