Festival je nejaktuálnější přehlídkou autorské ilustrační tvorby, zároveň jak hlavním, tak doprovodným programem poukazuje na zásadní celospolečenská témata.

Jeho základem je největší výstava současných ilustrátorů v České republice. Na open call organizátorů odpovědělo 300 zájemců, zdaleka nejen z řad profesionálů, ale také začínajících ilustrátorů. Vybráno jich bylo 40 z Čech a Slovenska, ty doplní vybraní zahraniční tvůrci.

Setkávání a předávání zkušeností

Porotou vybraní umělci vytvořili na téma svoboda, které letos výstavu definuje, speciálně pro tuto událost originální instalace. Součástí festivalu jsou tvůrčí workshopy, přednášky, diskuze a jiné aktivity určené jak pro vystavující ilustrátory, tak pro další výtvarníky, kteří se tak mohou nejen potkat a předat si zkušenosti, ale navázat i obchodní kontakty v komerční sféře. Ilustrace je totiž jako obor neskutečně tvůrčí a všestranně použitelná. Dávno není jen doménou knih, najdete ji takřka ve všech tištěných médiích, kde v současné době zdatně konkuruje fotografii.

I pro veřejnost

Součástí programu bude letos kromě aktivit pro samotné ilustrátory také celá řada dílen, projekcí, koncertů a dalších akcí pro širokou veřejnost. Například se můžete pod vedením zkušených lektorů naučit kreslit lidské figury, další zajímavý workshop studenta UMPRUM Vítka Mecnera zase studenty středních škol zasvětí do tajů přijímacích zkoušek na výtvarné obory. Účastníci budou zpracovávat několik menších úkolů, následovat bude jejich konzultace a předání zkušeností od jednoho z nejmladších z nastupující ilustrátorské generace.

Guille Comín, berlínský filmař původem z Madridu, bude zase na svém workshopu učit, jak navrhnout postavy pro animace, jak utvářet jejich osobnost, nálady a zvláštní vlastnosti tak, aby byly jedinečné.