Městská knihovna projekt nazvala Kolik je na světě dětí, tolik je na světě knih. Díky němu až do konce letošního roku představí dětské knihy, které u nás vyšly mezi lety 1929 – 2017.

Jedna kniha - jeden rok

Každý rok od roku 1929 až do současnosti je prezentován jednou vybranou knížkou, která v daném roce vyšla v prvním vydání,“ uvedla za Městskou knihovnu Vendula Bednářová z oddělení komunikace.

„Jedná se o díla především českých autorů, ale zastoupeni jsou též spisovatelé slovenští, neboť nelze pominout blízkost českého a slovenského národa a jejich společnou historii v jednom státě,“ dodala Vendula Bednářová s tím, že výstavka prezentuje ale i další literaturu pro děti, která v dané době vycházela.

Do konce prosince tak budou postupně představeny jednotlivé dekády.

Březen se věnuje 30. létům

Březen je věnován 30. létům minulého století, tedy době poznamenané všeobecnou hospodářskou krizí, a není bez zajímavosti, že právě v té době tehdejší Knihovna hlavního města Prahy otevřela první oddělení pro děti.

Kubula a Kuba Kubikula či O chytré kmotře lišce

Jaké knihy tehdy v prvním vydání vyšly? Bylo jich hned několik a mnohé z nich dětské čtenáře provázejí dodnes. Patří mezi ně knížka O chytré kmotře lišce od Josefa Lady (1937) nebo Kubula a Kuba Kubikula Vladislava Vančury (1931).

Rok 1932 zastupuje například Čapkovo Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, v roce 1936 vydal Karel Nový příběh Rybaříci na Modré zátoce, pojednávající o rodině ledňáčků, kteří ztratili svůj starý domov ...

Tyto a další tituly jsou smozřejmě pro zájemce k dispozici v dětském oddělení v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí.