V aplikaci digitální knihovna si lze prohlížet zdigitalizovaný obsah Městské knihovny. Digitalizace je proces, během kterého se vybrané tištěné dokumenty pomocí speciálních skenerů naskenují a dále zpracovávají tak, aby byly dostupné v elektronické podobě.

Jak knihovníci vybírají?

Od roku 2008 byla zdigitalizována pragensia (knihy s tématem Prahy), následovala teatrália (knihy s divadelní tématikou) a vybrané hudebniny. Nyní jsou vybírány a průběžně digitalizovány historické dokumenty z oddělení vzácných tisků (vzácné tisky představují dokumenty vytištěné před rokem 1830).

Souběžně jsou také odborníky z oddělení katalogizace vybírány historické dokumenty ze skladů Městské knihovny v Praze. Do budoucna se počítá s dalšími hudebninami a především s hudebními partiturami. Do elektronické podoby je převáděna také beletrie, zejména starší díla českých autorů, která nejsou zatížena autorskými právy.

Jak na to?

Naskenované stránky jsou metodou OCR načítány do prostého textu. Ten umožňuje fulltextové prohledávání dokumentů v digitální knihovně. Plný text je dostupný pouze u e-knih, kde si můžete přečíst například vybraná díla - např. Karla Čapka, Karla Hynka Máchy či A. C. Doyla.

E-knihy jsou zdarma dostupné v několika formátech určených pro různá zobrazovací zařízení – počítač, čtečku, mobilní telefon, tablet atd. Tyto knihy lze stáhnout domů, ostatní si čtenáři prohlédnou v knihovně.

Konec papírových knih?

Digitalizace dokumentů má dva hlavní důvody: záchranu knih ve špatném fyzickém stavu a zpřístupnění knih širokému okruhu uživatelů. Nejde tedy o náhradu za papírové knihy. Cílem digitalizace je prodloužit životnost těm vzácným tiskům, které by jinak čtenáři neměli šanci dostat do ruky. A v případě volných e-knih jde často o doporučenou školní literaturu, která se tak dostane k více studentům.