Název přesně vystihuje obsah výstavy, která je průřezem autorčiných grafických prací posledních let až po současnost. Odráží proces v čase, ale i cestu jako takovou a je i jejím obsahem.

Grafika není stěžejním zaměřením výtvarnice, nejvíce však reflektuje její bezprostřední okolí a je zároveň médiem, ke kterému se pravidelně vrací. Tematicky se navíc po celou dobu zaměřuje na krajinu, ať už z pohledu celku, detailu či jejího řádu, čímž utváří kompaktní celek.

Výstavu doplní řada reliéfních obrazů (technika stucco lustro). Tato díla jsou rovněž inspirovaná krajinou a sledováním přírodních jevů.

Nejen grafička, ale i restaurátorka

MgA Bronislava Bakule Malá se narodila v Pelhřimově 21. 4. roku 1979. Vystudovala obor sochařství na SMŠUD v Praze, poté pokračovala ve stejném oboru na AVU, absolvovala stáž v grafickém ateliéru a studijní pobyt v Německu. Po ukončení studia v roce 2004 působila dva roky jako pedagog na VOŠUP v Písku, kde vyučovala modelování.

Už od studií na vysoké škole se věnuje restaurování kamenných a štukových soch a komerčnímu modelování pro divadlo, film a reklamu. Pravidelně vystavuje nejen samostatně, ale bývá zařazována i do výběrů skupinových výstav. Účastnila se sympozií v Česku i zahraničí, sochařských soutěží a je autorkou i několika realizací v exteriéru.

 

Podívejte se na webové stránky: www.mlp.cz