Výstava vznikla za podpory Národní galerie v Praze a Senátu Parlamentu České republiky. Organizátorem je Czech Architecture Week a spolek Hravý architekt. Je otevřena od 10 do 18 hodin a potrvá až do 31. prosince 2016. V dalších týdnech pak bude k vidění vždy od úterý do neděle.

Cílem výstavy je nenásilně seznámit děti s dobou, uměním, architekturou a životem městských lidí v době vlády Karla IV., osobností Karla IV. a jeho rodinou. Výstava je proto pojata jako procházka po středověkém městě. Průvodcem je architekt Karla IV., Mistr Petr Parléř, který se připravuje na audienci u krále. Výstavní expozice jsou tvořeny replikami historických objektů, architektonickými modely, artefakty a panely s informacemi a obrázky. Výtvarné dílny jsou interaktivní částí výstavy, děti si zde mohou vyzkoušet řadu aktivit, vypracovat tematické úkoly z pracovních listů a samostatně tvořit. Děti ze základních škol se ale podílely už na samotné přípravě výstavy, kterou svými výtvory na téma středověká architektura originálně dotvořily.

Návštěvníci výstavy se netradiční formou seznámí se středověkým městem, navštíví malířskou dílnu Mistra Theodorika, městské tržiště s řemesly, klášterní kapli a skriptorium, ale také poznají světské stránky středověkého života, například v krčmě nebo lázních. Milovníky architektury zcela jistě nadchne Parléřova stavební huť, urbanismus Nového města pražského či Parléřův dům. K putování středověkem neodmyslitelně patří i mučírna, hradní zbrojnice, rytíři nebo astronomie a hvězdopravectví. Procházka středověkým městem s průvodcem Petrem Parléřem zamíří i do Kaple sv. Kříže na Karlštejně, který poté seznámí návštěvníky s rodokmenem Karla IV. a významnými milníky jeho života. Cesta plná poznání končí audiencí u krále – osobním setkáním s Karlem IV. a jeho nejbližšími. Samostatná expozice Hlavního města Prahy je věnována Symbolice pražské architektury.

Výstavu pořádá Czech Architecture Week, Hravý architekt za podpory Národní galerie v Praze a Senátu Parlamentu České republiky.

Záštitu převzal Miloš Zeman, prezident České republiky, Ivana Zemanová, manželka prezidenta České republiky, Daniel Herman, ministr kultury ČR, Miluše Horská, senátorka Parlamentu ČR, Dominik Duka, arcibiskup pražský, Michal Hašek, předseda AK ČR, Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, Jan Wolf, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, a Monika Palátková, ředitelka České centrály pro cestovní ruch – Czech Tourism.