Národní zemědělské muzeum a fotografie? Zní to jako nezvyklé spojení, ale tato instituce má rozsáhlý fotoarchiv, který sahá k samým počátkům existence muzea a který dokumentuje prostředí venkova a život lidí pracujících v zemědělství.

Ve 40. až 70. letech 20. století se dokumentaci věnovali hlavně odborní pracovníci muzea, kteří fotili při sběru materiálu v terénu, ale i ve volném čase. Zemědělskou tematiku však mají v hledáčku i známí fotografové. Například Jindřich Štreit, který před rokem 1989 fotil v zemědělských podnicích na severní Moravě.

Cykly přírodní i lidské

A právě na tyto fotografie Štreit na popud muzea navázal a nafotil pro něj sérii mapující současné české zemědělství. Tyto snímky jsou vystaveny v konfrontaci s původními fotografiemi.

Soubor návštěvníkům představí cykly důležité pro zemědělství i pro náš běžný život. Kromě biogeochemických cyklů, jako je koloběh vody nebo jednotlivých klíčových chemických prvků, přiblíží cykly astronomické i životní cykly rostlin a živočichů, které vytváří dnes tak křehkou rovnováhu kolem nás.

Životní téma slavného fotografa

Zemědělství, rurální krajina a v ní žijící lidé jsou Štreitovými klíčovými tématy. „V loňském roce jsem na žádost Národního zemědělského muzea fotil české zemědělství. Jezdil jsem po farmách na hranici Nízkého Jeseníku. Zemědělství je pro mne životní téma - před revolucí jsem osm let pracoval na státním statku a jako fotografa mě tehdy zajímal především člověk a mezilidské vztahy. V té době vznikl soubor černobílých fotografií, které až dodnes nikdo neviděl. Nabídl jsem ho tedy kurátorům muzea jako doplnění fotografií, které mapují současnost. Vznikla tak výstava, která pro mne dokazuje, že se mění technologie a stroje, lidé v zemědělství zůstávají stejní,“ vysvětluje dokumentarista Jindřich Štreit.

O autorovi

Jindřich Štreit se narodil v roce 1946 na Valašsku, později se rodina přestěhovala do podhůří Jeseníků. Ve své fotografické práci se od roku 1972 koncepčně věnoval zobrazování vesnického život, od 90. let pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku, ale také v České republice.

Jindřich Štreit měl více než 1 400 autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Jeho práce jsou zastoupené ve významných zahraničních kulturních institucích, např. v MoMA New York, Národní galerii Washington a sbírkách České republiky.

Štreit i studenti

Kromě rozsáhlého souboru dosud nezveřejněných fotografií známého dokumentaristy Štreita expozice ukazuje i práce studentů uměleckých škol, kteří se k účasti na výstavě přihlásili v otevřené výzvě. Vznikl tak multidisciplinární výstavní projekt spojující umění, vědu, hravost a kreativitu.