Návštěvníci se s nimi seznámí prostřednictvím více než dvou set velkoformátových zvětšenin vyrobených z digitálních kopií původních skleněných negativů (30 × 40 cm nebo 24 × 30 cm), které jsou v archivní sbírce uloženy.

Kromě nejznámějších pražských snímků zde jsou vystaveny i méně využívané mimopražské fotografie včetně několika pohledů na polskou a bavorskou stranu našich pohraničních hor.

Díky významnému objevu inventářů negativů ateliéru H. Eckert z přelomu 19. a 20. století, nalezených při nedávném stěhování sbírky do budovy městského archivu na Chodově, mohly být určeny i desítky dosud neznámých a nepublikovaných snímků, jejichž výběr má také na výstavě premiéru. Návštěvníci zde spatří originály inventářů, nabídkové seznamy, několik původních pozitivů a Eckertovy vydané publikace. Nechybí ani přesná kopie jednoho ze vzácných velkoformátových skleněných negativů.

Expozici obohacuje dobový fotografický přístroj zapůjčený Národním technickým muzeem.

Výstava, které poskytl záštitu radní hl. m. Prahy Jan Wolf a kterou v pondělí 30. září zahájil, potrvá do 10. prosince 2017.