Svatopluk Král patří v mezinárodním měřítku k průkopníkům racionálního designérského řešení technických výrobků, formálně se projevujícího hranatými tvary. Od čtyřicátých do počátku devadesátých let minulého století pracoval jako konstruktér a designér obráběcích strojů. Jako zaměstnanec Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) v Praze-Libni se stal garantem tvarového řešení výrobků všech závodů Továren na obráběcí stroje.

Humanizace obráběcích strojů

Pod jeho vedením dostaly u nás vyráběné stroje jednotný design barev, ovladačů a znaků. Nový vzhled umožnil také nová dispoziční řešení obráběcích strojů a další strojírenské techniky.

Pětadvacet let vedl při VÚOSO specializovaný designérský ateliér a se svými spolupracovníky přispěl k dalšímu rozvoji designu v těžkém strojírenství. Ať už jde o problematiku tvarového a ergonomického pojetí strojů bez manuální obsluhy, designu výrobních systémů, linek a hal nebo „humanizace“ pracovního prostředí.

Hračky pro zdravé i postižené děti

Kromě „oficiální“ práce se Svatopluk Král zabýval malbou včetně experimentálních technik a od sedmdesátých let věnoval většinu svého volného času tvorbě pozoruhodných kinetických objektů a hraček.

Jeho kinetické hračky, které pomáhaly při vzdělávání hendikepovaných dětí, a zvukové objekty obdivovaly děti i dospělí na výstavách u nás i v zahraničí. Teď jsou k vidění v Národním technickém muzeu, kde si je návštěvníci můžou i vyzkoušet.

V devadesáti stále tvoří

Svatopluk Král získal od šedesátých do osmdesátých let zhruba třicet ocenění. Je autorem nebo spoluautorem téměř třiceti patentů. V roce 2016 převzal čestné občanství Prahy 8. I ve svých devadesáti letech se stále věnuje kresbě a literárně-výtvarné tvorbě.

Ve sbírce průmyslového designu Národního technického muzea se nachází doklady historie československého průmyslového designu, které Svatopluk Král muzeu daroval, stejně jako mnoho jeho hraček. Nová výstava v oddělení architektury a designu představí návštěvníkům celé jeho dílo. V letošním roce bude také ve spolupráci NTM a vydavatelství Mladá fronta vydána první monografie této osobnosti českého designu.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ntm.cz