Výstava masožravých rostlin

Největší výstavu masožravých rostlin v Česku, která se letos koná už popatnácté, připravila univerzitní botanická zahrada ve spolupráci se sdružením milovníků masožravých rostlin Darwiniana.

Podílí se na ní řada pěstitelů zapůjčením stovek exemplářů do expozice.

V horním skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si můžete masožravky nejen důkladně prohlédnout, ale některé druhy i zakoupit.

Prodávají se i pomůcky pro jejich pěstování, semínka, odborná literatura a k dispozici je také poradenství.

Masožravé rostliny patří k nejpozoruhodnějším úkazům botaniky. Název masožravé získaly tím, že umí nalákat a polapit kořist, která jim dodá potřebné živiny. Mnohé masožravky lapají pouze mikroskopické organismy, ale některé exotické druhy si troufnou i na větší kořist, jako jsou drobní hlodavci nebo obojživelníci.

Nejznámější masožravkou je asi mucholapka podivná, která nad svou kořistí „sklapává“ ozubené čelisti.

Jarní výstava kaktusů a sukulentů

Dolní skleník zahrady je obsazen kaktusy a sukulenty. Sukulenty jsou rostliny, které rostou na pouštích a polopouštích tropů a subtropů. Mohou to být miniaturní rostliny, ale i obří stromy, rostliny vzpřímené, plazivé i popínavé. Jejich společným znakem je schopnost vázat ve svém těle vodu do zásoby, která jim umožňuje přežít i velmi dlouhá období sucha. Tato vlastnost se označuje jako sukulence. Nejznámějšími sukulenty jsou kaktusy. A na výstavě můžete obdivovat nejatraktivnější kousky našich předních pěstitelů. Např. exotické sukulenty, včetně tak zvaných živých kamenů (Lithops). Nechybí ani sukulenty sesazované v miskách. Speciální část výstavy je věnována zástupcům rodu Stenocactus, jejichž domovinou je Mexiko.

Velká výstava bezobratlých

Třetí ročník Velké výstavy bezobratlých představí plejádu živočichů od sekáčů, pokoutníků či vodouchů až po raky, berušky vodní nebo splešťule. V akváriích si zblízka prohlédnete také larvy jepic, potápníků a vážek, v teráriích najdete brouky zlatohlávky, střevlíky či mrchožrouty. K vidění je rovněž sekce bezobratlých obyvatel našich domovů nebo kolekce měkkýšů střední Evropy.

Živá zvířata doplňují fotografie našich nejzajímavějších bezobratlých. Budete se tedy moci bezprostředně setkat jak s běžnými, tak s velmi vzácnými a ohroženými druhy ze střední Evropy i blízkého okolí.