Další výstava ze série Předmět sezóny je k vidění ve speciální vitríně na podestě hlavní budovy muzea. V roce 1890 byl v zahrádce před novou libeňskou synagogou objeven hrob s kostrou (místo nálezu je vyznačeno v dobovém plánu města).

Kostra ležela v hrobě natažená na zádech s rukama podél těla, hlavou směřovala k východu. Na jejím hrudním koši se nacházel keramický džbán a vedle něj byly napříč těla rovnoběžně položeny dvě bronzové jehlice.

Nález zachránil ředitel muzea

Nálezy z hrobu zachránil a předal do Musea královského města Prahy (dnešní Muzeum hlavního města Prahy) Břetislav Jelínek, romantický historik, sběratel a tehdejší ředitel muzea. Podobu hrobu sám vlastnoručně rekonstruoval na akvarelu s vícero archeologickými nálezy z okolí staré Balabenky.

600 tisíc položek sbírky

Hrob je součástí archeologické sbírky, kterou tvoří v současné době zhruba 600 000 inventárních jednotek, počet sbírkových předmětů je ovšem výrazně vyšší. Její počátky sahají právě do doby působení Břetislava Jelínka (1843–1926), prvního kustoda a od roku 1895 prvního ředitele tehdejšího Městského musea Pražského.

Skutečný základ (a také nejcennější část) muzejní archeologické sbírky ovšem představuje sbírka Josefa Antonína Jíry (1868–1930), samostatně vytvářená od konce 19. století a vystavená od roku 1912 v zámečku Hanspaulka v Praze-Dejvicích; v roce 1941 byla přičleněna jako archeologické oddělení k Městskému muzeu.

Navštívit lze i depozitáře

Nejstarší část archeologické sbírky (tzv. stará archeologická sbírka – tj. původní sbírka Městského musea Pražského a Jírova sbírka; nálezy z terénních výzkumů zhruba do roku 1970) je uložena v depozitáři v areálu muzea v Praze-Stodůlkách. Pro rychle se rozrůstající sbírkový fond byl v letech 2004 – 2011 vybudován moderní depozitář ve Vojtěchově na Benešovsku. Celá sbírka je po předchozí domluvě v rámci standardních pravidel badatelsky přístupná.

 

Podívejte se na webové stránky: www.muzeumprahy.cz