Hieronymus Bosch (kolem 1450 –  9. srpna 1516) byl přední nizozemský malíř 15. a 16. století. Tvořil v rané nizozemské renesanci, jeho díla jsou dodnes silná a znepokojivá. Bosch totiž na svých obrazech zobrazoval démony, části lidského těla, zvířat a strojů.

Boschovo dílo je mimo jiné také považováno za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro surrealismus ve 20. století, ovlivnil Maxe Ernsta anebo třeba Salvadora Dalího.

Nejznámější dílo odkazuje i na Čechy

Boschovi se připisuje 25 uměleckých děl, ale pouze sedm z nich je jím podepsaných. Ani jeden ze svých obrazů nepojmenoval, názvy jim dali až pozdější badatelé. Asi nejznámějším dílem Hieronyma Bosche je Zahrada pozemských rozkoší či Zahrada pozemských slastí, někdy označována jako Tisícileté království. Vznikla mezi lety 1503 a 1504 a k vidění je v madridském Pradu.

Tři vnitřní výjevy triptychu mají nejspíše zachycovat dějiny chronologicky odleva doprava. Levý panel vyobrazuje Ježíše Krista s Adamem a Evou, prostřední pak kombinaci nahých lidských bytostí při rozmanitých sexuálních hrátkách, zvířata, přerostlé ovoce a zvláštní kamenné formace. Pravý panel zachycuje peklo a zatracení. Pro české prostředí je tato část zajímavá také proto, že je na ni vyobrazen loštický pohár, v té době oblíbená keramika pocházející z Čech.

Multimediální výstava

Výstava nazvaná „Bosch. Oživené vidění“ kumuluje veškeré existující informace o životě a dílech tohoto zneklidňujícího umělce, včetně nejfantastičtějších teorií. Multimediální část pak je opravdovým karnevalem příšerných a zároveň atraktivních postav malíře, rozžívá celý Boschův fantasmagorický svět slizkých plazů, břichatých příšer, ryb s lidskýma nohama, lidí se sudy místo břicha a stvoření ve tvaru pavouků.