Sbírka zámků a kování Muzea hlavního města Prahy začala vznikat již krátce po jeho založení a nyní obsahuje na 1 350 zpracovaných kusů. Mnohé z těchto železných skvostů byly zachráněny doslova „v hodině dvanácté“. Do muzea se často dostaly přičiněním architektů, inženýrů a pražských stavebních radů, kteří si byli vědomi jejich hodnoty jako dokladu dávných všedních dnů pražských měst.

Sbírka se rozrostla i o zakoupené soukromé kolekce. Na ucelené výstavě je tato unikátní sbírka prezentována poprvé.

Zámky a mříže

Výstava má dvě části. První je věnována ukázkám zámečnického řemesla. Návštěvník se seznámí s historií zámkového mechanismu, typy zámků a kování, rozdíly mezi nimi i způsobem, jak je od sebe rozeznat. Druhá část výstavy představuje rozměrnější kovářskou tvorbu, počínaje obdobím baroka.

Nejstarší prezentovaná mříž je dochovaná pouze v několika menších částech. Nechal ji zhotovit španělský vyslanec na dvoře Rudolfa II. Guillén de San Clemente pro náhrobek sv. Ivana ve sv. Janu pod Skalou v roce 1600. Největším a zároveň nejcennějším exponátem výstavy je torzo mřížové kaple, v němž bylo ve strahovském klášterním kostele umístěno tělo sv. Norberta v letech 1628–1811.

Koš na uťaté hlavy?

Drobnější kovářské práce zastupují předměty spojené s posledními věcmi člověka – kované barokní náhrobní kříže. Kuriozitou je koš na osvětlení z Koňského trhu, dnes Václavského náměstí, který byl do starých muzejních inventárních knih původně zapsán jako koš na vystavení uťatých hlav.

 

Podívejte se na webové stránky: www.muzeumprahy.cz