Muzeum se nachází v budově Podolské vodárny. Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný výhled do Engelovy "katedrály" s filtry.

Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou.

Od antiky po dnešek

Návštěvníci například uvidí originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a mnoho dalších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu a množství historických fotografií.

Velmi cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je zde prezentována také unikátní sbírka vodoměrů.

Muzeum je běžně otevřeno pouze na objednání pro větší skupiny, Dny otevřených dveří jsou tedy jedinečnou příležitostí tyto prostory a expozice navštívit.

 

Podívejte se na webové stránky: http://www.pvk.cz/voda-hrou/muzeum-prazskeho-vodarenstvi/