Jedna z expozic muzea je totiž věnována myslivosti. Výstava vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, kde role člověka byla vždy zásadní. Představuje profesi, v níž je důležitá etika, morálka lidí, též jako obor hospodářsky přínosný, schopný produkce kvalitních potravin.

Expozice je interaktivní

Zážitkovým i edukačním způsobem zprostředkovává historii myslivosti, povinnosti i privilegia mysliveckého stavu, průběh mysliveckého roku a další oborové informace.

Příběh myslivosti v muzeu podávají klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i dynamickou interaktivní prezentací umožňující zasahovat do „dějů“, i mechanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat.

Zahrajte si na myslivce

Tajemný svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality i pohádky. Ve vrstvách lesa návštěvník může potkávat lesní zvěř a sledovat její stopy. V další části je možno si vyzkoušet vlastní reakce a schopnosti v roli myslivce a nechat se unést reakcí přírody, zvěře i lidí na proměnu přírodních podmínek.

Lovečtí psi, draví ptáci a zvěřinové speciality

Myslivecké slavnosti rozvíjejí expozici – formou přednášek, ukázek výcviku loveckých psů, dravých ptáků anebo vábení zvěře či kuchtění ze zvěřiny představí současné myslivce nejširší veřejnosti, speciální program bude připraven také pro školy.

Ne nadarmo byla česká myslivost zapsána coby kulturní dědictví UNESCO. Myslivost, to je především tradice a láska k přírodě - a právě tu se myslivci 14. října pokusí předat hlavně nejmladší generaci.

 

Podívejte se na webové stránky: www.nzm.cz