Sdružení českých umělců grafiků Hollar patří k českým nejstarším a nejvýznamnějším aktivním výtvarným spolkům - funguje totiž už více než sto let, od roku 2017. Nese jméno nejslavnějšího českého grafika, rytce Václava Hollara.

K jeho zakládajícím členům patřily osobnosti jako František Bílek, V. H. Brunner, Bohumír Jaroněk, Zdeněk Kratochvíl, František Kysela anebo Jan Konůpek, v minulosti zde působili například Kamil Lhoták anebo Adolf Born.

Chvála slepých uliček

Ne pokaždé se ale výtvarníkům vše daří. A protože se na opuštěné cesty, překonané tvůrčí etapy, kroky stranou a slepé uličky umí podívat s nadhledem, je tu výstava bilancující nevystavené práce členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Nejde ale o to, co je pro dané umělce typické a co dokumentuje vývoj jejich stylu – jde naopak o důkaz, že tvůrčí práce se nevyvíjí lineárně, ale často právě s odbočkami do slepých uliček.

Výstavy se podle kurátora Ondřeje Michálka účastní umělci, kteří najdou ve svém archivu doklad o „slepé uličce“, po které se ve svém hledání z různých důvodů nakonec nevydali. V ideálním případě jde o díla ještě nevystavená.

Výstava se koná za finanční podpory hlavního města Prahy.