Vycházka je součástí celého cyklu vycházek - projektu, který přibližuje zajímavou a spletitou historii Střešovic, Ořechovky a části Břevnova.

Slavná vila zažila tragédii

Začíná u Müllerovy vily z let 1929 – 1930, kterou navrhl slavný modernistický architekt Adolf Loos pro pražského stavebního podnikatele Františka Müllera. Ten měl pohnutý osud. Po válce špatně snášel nucené převádění své firmy státnímu podniku Armabeton a v roce 1952 se v kotelně své vily otrávil kysličníkem uhelnatým.

Dokumenty zachránila vdova

Jeho vdova, Milada Müllerová, dožila ve vile jako správcová. Právě jí se podařilo zachránit nejrůznější dokumentační materiál a část z původního vybavení. A to i přesto, že byla v domě mimo jiné zřízena prominentní ubytovna.  

Po sametové revoluci dům od dcery Müllerových koupil Magistrát hlavního města Prahy a expozici zde otevřelo Muzeum hlavního města Prahy. 

Od družstevních domků k hřbitovu

Vycházka krom vily přiblíží zástavbu dvojdomků v ulici Nad Hradním vodojemem, pokračovat bude k funkcionalistické vile architekta Vladimíra Grégra a přes Hládkov a bývalou Octárnu až k bývalému vojenskému hřbitovu a zbytkům barokního opevnění. Návštěvníci se seznámí také s družstevními domy architekta Vratislava Lhoty v Sibeliově ulici.

Architekt a hrdina

I Lhotův osud byl velmi pohnutý. Tento vynikající architekt se za okupace zapojil do odboje v řadách Politického ústředí. V lednu 1940 zorganizoval útěk protektorátního ministra a představitele domácího protinacistického odboje Ladislava Karla Feierabenda do zahraničí. Dne 19. března 1940 byl v souvislosti s odbojovou činností zatčen, dva roky vězněn na Pankráci a v Berlíně. V září 1942 byl v procesu s Ladislavem Rašínem odsouzen k trestu smrti a v únoru 1943 byl popraven.

Střešovice jsou tedy nejen čtvrtí zajímavé architektury, ale také místem, kde se prolínaly pohnuté lidské osudy. A obé přiblíží právě vycházky s Muzeem hlavního města Prahy.