Expozice návštěvníkům ukazuje biblickou knihu Píseň písní, objasňuje její vznik, místo v židovské liturgii, historická vydání a překlady do češtiny. Nejvíc se ale soustřeďuje na její výzdobu, ilustrace a díla jí inspirovaná v moderní tvorbě od počátku 20. století až po současnost.

František Kupka, Toyen anebo Cyril Bouda

Návštěvníci uvidí například secesní ilustrace Františka Kupky nebo izraelského výtvarníka Zeeva Rabana. Vystaveny jsou i pozdější novoklasicistní práce a cenný soubor ilustrovaných originálů ze sbírky bibliofila Josefa Portmanna od českých grafiků Václava Maška, Františka Koblihy, Jiřího Konůpka, Karla Svolinského, Cyrila Boudy, nebo Milady Marešové.

Expozice seznamuje také s bibliofiliemi od Františka Kupky, ilustracemi Toyen, nezapomíná ani na díla umělců mladší generace - Jarmily Mařanové a Olgy Čechové.

Ze zahraničí Salvador Dalí a současní umělci

Shlédnout můžete rovněž díla zahraničních velikánů – k vidění jsou ilustrace Anatolije Kaplana, Salvadora Dalího, nebo Shraga Weila a současných amerických výtvarníků Marka Podwala či Barbary Wolff.

Galerie ukazuje díla židovských umělců

Výstavu, která je podpořena grantem hlavního města Prahy, je možno shlédnout v Galerii Roberta Guttmana.

Galerie, pojmenovaná po známém pražském naivním malíři, byla otevřena v roce 2001 a přináší projekty zaměřené na prezentace ze sbírek a fondů muzea, události židovského života, pronásledování českých a moravských Židů za druhé světové války, židovské památky v Čechách a na Moravě a židovskou přítomnost v současném vizuálním umění.

Výstava představuje sbírky muzea

Expozice ilustrací k Písni písní čerpá ze sbírek Židovského muzea v Praze a Památníku národního písemnictví. Vybrané tisky si je možné prohlédnout celé na interaktivních obrazovkách.

Výstava volně navazuje na předešlé projekty věnované historii knižního fondu Židovského muzea v Praze (2007) a pesachovým Hagadám z fondu muzejní knihovny (2010).

 

Podívejte se na webové stránky: www.jewishmuseum.cz